با استاد، مشاور و پشتبان دوره جامع و بلند مدت مهندسی فناوری اطلاعات آشنا شوید.

از ICDL تا دوره های تخصصی. برای بررسی سرفصل ها اینجا کلیک کنید. تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.

استاد، مشاور و پشتبان دوره

سینا بیات
موسس و بنیانگذار

طراح و استاد و مشاور و پشتیبان دوره جامع و بلند مدت مهندسی فناوری اطلاعات.